Pojištění

Společnost MVM Group s.r.o. má pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností, jestliže pojištěný za škodu odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z dob trvání pojištění. Limit pojistného plnění činí 1,5 milionů euro. Ke každé zakázce však přistupujeme individuálně, a proto rozsah a typ pojištění upravujeme dle aktuální potřeby a nutnosti. Jednotlivé částky pojištění se dají navýšit.